Wstawianie obrazów i dźwięków

Do hasła (karty) słownika DSL można wstawić plik graficzny, dźwiękowy lub wideo. Po otwarciu hasła taki plik zostanie zastąpiony ikoną. Kliknij ikonę, aby wyświetlić obraz w oddzielnym oknie, odtworzyć dźwięk lub zobaczyć film. 

Uwaga.

  1. Pliki multimedialne muszą znajdować się w folderze odpowiedniego słownika.
  2. Jeśli pliki graficzne, dźwiękowe lub wideo zostaną dodane podczas kompilacji słownika, nie muszą znajdować się w folderze słownika.

Aby wstawić obraz do hasła słownika DSL:

  • Wpisz nazwę pliku graficznego wraz ze znacznikami multimedialnymi.

Przykładowo: [s]mypicture.bmp[/s].

Obsługiwane formaty obrazów:

BMP, bitmapy (*.bmp)

PCX (*.pcx)

DCX (*.dcx)

JPEG (*.jpg)

TIFF (*.tif)

Aby wstawić dźwięk do hasła słownika DSL:

  • Wpisz nazwę pliku dźwiękowego wraz ze znacznikami multimedialnymi.

Przykładowo: [s]mysound.wav[/s].

Uwaga. Do odtwarzania plików dźwiękowych należy używać karty dźwiękowej zgodnej z systemem operacyjnym.

Obsługiwane formaty dźwiękowe:

Wave Sound (*.wav)

Aby wstawić film do hasła słownika DSL:

  • W tekście DSL karty wpisz nazwę pliku wideo ze znacznikami [s]. 

    Przykładowo: [s]movie.avi[/s].

Wstawianie obrazów i dźwięków