Zaznaczanie stref do wyszukiwania tekstowego

Po dodaniu słownika na półkę, trzeba opatrzyć go indeksem, aby móc przeprowadzać w nim wyszukiwanie tekstowe. Kliknij opcję Aktualizuj indeks… w oknie dialogowym Słowniki, aby aktualizować indeks. Jeżeli nie zaktualizujesz indeksu po dodaniu słownika, indeks zostanie automatycznie zaktualizowany w momencie przeprowadzania pierwszego wyszukiwania tekstowego w nowo dodanym słowniku. Słowniki użytkownika są indeksowane w ten sam sposób co słowniki systemowe.

Uwaga.  Pliki indeksu są przechowywane na dysku twardym w tym samym folderze, w którym przechowywany jest słownik. Upewnij się, że masz uprawnienia do zapisu w tym folderze (więcej informacji nt. pracy z indeksami znajdziesz w rozdziale Dodawanie słowników użytkownika na półkę).

Aby program ABBYY Lingvo x3 mógł przeprowadzać wyszukiwanie tekstowe w treści kart, trzeba zawrzeć tekst w specjalnych znacznikach. W przeciwnym przypadku program ABBYY Lingvo x3 będzie przeszukiwał tylko słowa kluczowe.

Jeżeli struktura haseł słownika jest stosunkowo prosta (tzn. hasła obejmują jedynie słowo kluczowe plus tekst), można automatycznie dodać do kart znaczniki [trn] i [/trn], aby móc przeprowadzać wyszukiwanie tekstowe w słowniku. W tym celu wybierz opcję Twórz słownik gotowych do indeksowania w programie DSL Compiler. W takim przypadku program DSL Compiler umieści znacznik [trn] na początku każdej karty oraz znacznik [/trn] na końcu każdej karty. Składnia języka DSL nie dopuszcza wbudowywania obszarów tego samego typu, więc przed skompilowaniem słownika upewnij się, że w hasłach nie ma znaczników [trn]. Program DSL Compiler nie zgłosi błędów kompilacji dla haseł z wbudowanymi znacznikami [trn].

Jeżeli hasła słownika są złożone i obejmują kilka obszarów, trzeba użyć specjalnych znaczników języka DSL do oznaczenia tych obszarów:

  • Do oznaczenia obszaru tłumaczeń użyj znaczników [trn] i [/trn]. Ten obszar będzie zawierał tłumaczenia słów kluczowych.
  • Do oznaczenia obszaru przykładów użyj znaczników [ex] i [/ex]. Ten obszar będzie zawierał przykłady zastosowania.
  • Do oznaczenia obszaru komentarzy użyj znaczników [com] i [/com]. Ten obszar będzie stanowił źródło dodatkowych informacji dotyczących tłumaczeń.
  • Do oznaczenia fragmentów tekstu, których nie wolno indeksować (tzn. fragmentów, które chcesz wykluczyć z wyszukiwania tekstowego), użyj znaczników [!trs] i [/!trs].

W przypadku złożonych haseł słownikowych z kilkoma obszarami, usuń zaznaczenie opcji Twórz słownik gotowych do indeksowania w programie DSL Compiler.

Zaznaczanie stref do wyszukiwania tekstowego