Glosariusz


A

Aktywacja

Aktywacja oznacza uzyskanie stałej lub próbnej licencji na słownik lub grupę słowników. Po dokonaniu aktywacji można korzystać ze słownika przez okres nieograniczony (w przypadku licencji stałej) lub ograniczony (licencja próbna).


D

Język docelowy

Język docelowy jest językiem, na który dokonywane jest tłumaczenie.


E

Etykieta

Etykiety to różnorodne komentarze w obrębie hasła, zwykle oznaczone zielonym kolorem. Etykiety pokazują przykłady zastosowania słowa, części mowy itp. Zasadniczo zawierają one podpowiedzi. Podpowiedź zostanie wyświetlona po przeciągnięciu wskaźnika myszy nad etykietę.
ABBYY Lingvo glossary label Glosariusz


I

Indeks

Indeks to zbiór plików zawierających wszelkie niezbędne informacje umożliwiające wyszukiwanie w słownikach. Program ABBYY Lingvo x3 automatycznie tworzy i aktualizuje indeksy.
Więcej informacji: Dlaczego konieczne jest indeksowanie słowników?

Indeksowanie

Indeksowanie to proces tworzenia indeksów słowników. Po zakończeniu indeksowania słownik może być używany do wyszukiwania słów i fraz.
Więcej informacji: Dlaczego konieczne jest indeksowanie słowników?


K

Kierunek tłumaczenia

Kierunek tłumaczenia określają dwa języki: język źródłowy (z którego dokonywane jest tłumaczenie) oraz język docelowy (na który dokonywane jest tłumaczenie).

Strefa komentarzy

Strefa komentarzy stanowi część hasła zawierającą komentarze (dokładniejsze definicje, objaśnienia itp.).
ABBYY Lingvo glossary comments Glosariusz

Konwersja

Konwersja oznacza zmianę formatu słowników użytkownika utworzonych we wcześniejszych wersjach programu ABBYY Lingvo w celu ich używania w programie ABBYY Lingvo x3.


L

Lista słów

Lista słów jest listą haseł zawartych w słownikach.
ABBYY Lingvo glossary wordlist Glosariusz
Więcej informacji: lista słów


N

Niedostępny słownik

Niedostępny słownik jest słownikiem, do którego użytkownik nie ma dostępu i z którego nie może korzystać. Przykładowo, słownik sieciowy może być niedostępny z powodu braku połączenia internetowego.

Na półce ikona niedostępnego słownika wyświetlana jest na szaro:
ABBYY Lingvo glossary unavailable dictionary Glosariusz
Więcej informacji: Niedostępny słownik

Nieodmienne części mowy

Nieodmienne części mowy mają tylko jedną formę. Są to na przykład przysłówki.
Więcej informacji: Formy fleksyjne


O

Odblokowane okno hasła

Odblokowane okno hasła jest oknem z ikoną ABBYY Lingvo pin card Glosariusz umieszczoną w jego części górnej. Odblokowane okna są automatycznie zamykane po otwarciu nowego okna hasła. Domyślnie wszystkie okna haseł są odblokowane. Aby okno hasła pozostało otwarte po otwarciu nowych okien, należy je zablokować, klikając ikonę ABBYY Lingvo pin card Glosariusz.

Uwaga. Odblokowane okno hasła nie jest zamykane podczas tłumaczenia znajdującego się na nim słowa lub w przypadku otwarcia nowego okna hasła przez kliknięcie znajdującego się na nim łącza (tzn. po otwarciu karty podrzędnej).

Okno hasła

Okno hasła jest oknem, w którym wyświetlane są hasła odpowiadające słowu lub frazie wpisanej w wierszu hasła
Więcej informacji: Okna haseł

Okno hasła podrzędnego

Okno hasła podrzędnego jest oknem hasła, które otwiera się po kliknięciu łącza w głównym oknie hasła. Zwykle w oknie hasła podrzędnego wyświetlane jest tłumaczenie lub objaśnienie najbardziej powszechnych wyrażeń i fraz zwierających tytułowe słowo okna hasła.


P

Półka

Półka znajduje się w głównym oknie programu ABBYY Lingvo nad listą słów. Używane są tylko te słowniki, których ikony wyświetlane są na półce. Można wybrać inną półkę z listy rozwijanej.
ABBYY Lingvo shelf Glosariusz
Więcej informacji: Półki


S

Numer seryjny

Numer seryjny jest niepowtarzalnym numerem, który użytkownik otrzymuje w chwili nabycia słownika (zestawu słowników). Numer ten jest konieczny do aktywacji słownika.

Słownik lokalny

Słownik lokalny jest słownikiem, którego plik znajduje się na komputerze użytkownika lub komputerze dostępnym za pośrednictwem sieci lokalnej. W odróżnieniu od słownika sieciowego, słownik lokalny jest dostępny niezależnie od stanu połączenia internetowego.
Więcej informacji: słowniki lokalne i sieciowe

Słownik objaśniający

Słownik objaśniający jest słownikiem, w którym język źródłowy i docelowy są identyczne. Przykładowo jest to słownik rosyjsko-rosyjski. Słownik ten może być słownikiem objaśniającym, onomastycznym, pojęciowym, słownikiem skrótów, słownikiem frazeologicznym, wyrazów bliskoznacznych, synonimów, antonimów, homonimów, toponimów itp.

Słownik sieciowy

Słownik sieciowy jest słownikiem znajdującym się na serwerze firmy ABBYY. W odróżnieniu od słownika lokalnego, słownik sieciowy dostępny jest za pośrednictwem Internetu.
Więc
ej informacji: słowniki lokalne i sieciowe

Słownik systemowy

Słownik systemowy jest słownikiem utworzonym przez firmę ABBYY.
Słowniki systemowe dzielą się na słowniki lokalne i sieciowe. Plik słownika lokalnego ma rozszerzenie .lsd lub .ldp oraz znajduje się na komputerze użytkownika. Aby uzyskać dostęp do słownika sieciowego, należy użyć pliku z rozszerzeniem .lod (plik opisowy słownika sieciowego).

Słownik użytkownika

Słownik użytkownika jest słownikiem utworzonym przez użytkowników programu ABBYY Lingvo. Plik słownika użytkownika ma rozszerzenie .lud lub .lsd.
Więcej informacji: Informacje na temat słowników użytkownika

Słownik wyrazów bliskoznacznych

Słownik wyrazów bliskoznacznych jest słownikiem jednojęzycznym (zwykle objaśniającym) danego języka.


W

Wiersz hasła

Wiersz hasła jest polem, w którym wprowadzane jest słowo lub fraza do tłumaczenia bądź wyszukania. Wiersz ten znajduje się pod listą słów w głównym oknie programu ABBYY Lingvo:
ABBYY Lingvo entry line Glosariusz

Wyłączony słownik

Wyłączony słownik oznacza słownik tymczasowo wyłączony przez użytkownika w celu pomijania zawartych w nim haseł w wynikach wyszukiwania. Ikona wyłączonego słownika wyświetlana jest na półce, jednak nie jest „wciśnięta”.
ABBYY Lingvo glossary disabled dictionary Glosariusz
Aby włączyć słownik, należy kliknąć tę ikonę.

Wyszukiwanie w słowniku

Wyszukiwanie w słowniku oznacza wyszukiwanie słowa lub frazy w tekście wszystkich haseł. W wyniku tego typu wyszukiwania użytkownik otrzymuje listę wszystkich haseł, w których występuje dane słowo lub fraza.
Więcej informacji: Wyszukiwanie w słowniku


Z

Zablokowane okno hasła

Zablokowane okno hasła jest oknem z ikoną ABBYY Lingvo unpin card Glosariusz umieszczoną w jego części górnej. Tego typu okna haseł nie zamykają się automatycznie po otwarciu nowych okien haseł i można je zamknąć tylko ręcznie. Aby odblokować okno hasła, należy kliknąć ikonę ABBYY Lingvo unpin card Glosariusz.

Rada. W celu szybkiego zamknięcia wszystkich okien haseł oraz okien dialogowych wybierz w menu głównym pozycje Narzędzia→Zamknij Wszystkie okna lub naciśnij odpowiedni przycisk w oknie głównym programu ABBYY Lingvo.

Język źródłowy

Język źródłowy jest językiem, z którego dokonuje się tłumaczenia. ABBYY Lingvo beaverappendixdown Glosariusz

Glosariusz