Komunikaty o błędach połączenia internetowego

Gdy program ABBYY Lingvo napotka błąd podczas łączenia się z siecią Internet, wyświetlany jest odpowiedni komunikat o błędzie.
Poniżej znajdują się zalecenia dotyczące każdego z komunikatów.

Brak połączenia internetowego

Ten komunikat jest wyświetlany, gdy komputer PC nie ma połączenia internetowego.
Nawiąż połączenie internetowe i spróbuj ponownie.

Nie można się połączyć z serwerem ABBYY Lingvo

Ten komunikat wyświetlany jest zwykle wtedy, gdy połączenie internetowe jest niestabilne.
Sprawdź połączenie internetowe i spróbuj ponownie.

Upłynął czas oczekiwania na połączenie z serwerem ABBYY Lingvo

Serwer może być aktualnie przeciążony żądaniami lub brak jest połączenia internetowego.
Odczekaj chwilę i spróbuj ponownie.

Błąd podczas przetwarzania żądania na serwerze ABBYY Lingvo

Odczekaj chwilę i spróbuj ponownie.

Prawdopodobnie korzystasz z nielicencjonowanej wersji programu ABBYY Lingvo

Aby sprawdzić, czy Twoja wersja aplikacji posiada licencję, skontaktuj się z pomocą techniczną.

ABBYY Lingvo lamp Komunikaty o błędach połączenia internetowegoAby zawsze mieć dostęp do żądanego słownika online, pobierz go na dysk, a słownik stanie się słownikiem lokalnym.
Więcej informacji: pobieranie słownika
ABBYY Lingvo lamp Komunikaty o błędach połączenia internetowegoDomyślnie program ABBYY Lingvo pobiera hasła przy tłumaczeniu słowa lub frazy ze słowników internetowych. Można wyłączyć wysyłanie automatycznych żądań do słowników internetowych:
  1. Kliknij pozycje Narzędzia→Opcje…→Tłumaczenie online.
  2. Zaznacz opcję dopiero po kliknięciu łącza.

ABBYY Lingvo beavertrdown Komunikaty o błędach połączenia internetowego

Komunikaty o błędach połączenia internetowego