Nie jest wyświetlane tłumaczenie podręczne

Upewnij się, że uruchomiono program ABBYY Lingvo x3

 1. Upewnij się, że w prawym dolnym rogu ekranu znajduje się czerwona ikona programu ABBYY Lingvo (z kulą ziemską lub bez).
  ABBYY Lingvo troublemousetranslation icon Nie jest wyświetlane tłumaczenie podręczne
  Uwaga. Pomarańczowa ikona (ABBYY Lingvo iconintray lva icon Nie jest wyświetlane tłumaczenie podręczne) oznacza, że program ABBYY Lingvo nie został uruchomiony.
  Aby uruchomić program ABBYY Lingvo, kliknij ikonę.
  Więcej informacji: ikona programu ABBYY Lingvo na pasku zadań
 2. Jeśli ikona nie jest wyświetlana, upewnij się, że na dole ekranu znajduje się zminimalizowane okno programu ABBYY Lingvo.
  ABBYY Lingvo troublemousetranslation minimized window Nie jest wyświetlane tłumaczenie podręczne
  Jeśli brak jest zminimalizowanego okna programu ABBYY Lingvo, aplikacja nie została uruchomiona. Uruchom program ABBYY Lingvo.

Upewnij się, że funkcja tłumaczenia podręcznego została włączona.

 1. Otwórz okno dialogowe Opcje (menu Narzędzia→Opcje…).
 2. Kliknij kartę Tłumaczenie słów z tekstu.
 3. Upewnij się, że opcja Pokaż okno podręczne jest zaznaczona.
 4. Upewnij się, że opcja przy wskazywaniu słowa jest zaznaczona.
  ABBYY Lingvo troublemousetranslation options window Nie jest wyświetlane tłumaczenie podręczne
  Rada. Aby tłumaczenie w oknie podręcznym było wygodniejsze, zaznacz opcję przy wskazywaniu słowa, gdy naciskam ten przycisk i wybierz klawisz z listy rozwijanej. Aby wyświetlić okno z tłumaczeniem podręcznym, należy teraz umieścić wskaźnik myszy nad słowem, przytrzymując wybrany klawisz.
  Więcej informacji: tłumaczenie słów z tekstu

Uwaga. Tłumaczenie podręczne może nie działać w niektórych aplikacjach (takich jak Adobe® Acrobat® Reader).

Upewnij się, że na wybranej półce znajduje się co najmniej jeden słownik zainstalowany lokalnie.

W oknie podręcznym wyświetlane jest tłumaczenie tylko z pierwszego słownika lokalnego na półce.
Więcej informacji: tłumaczenie słów z tekstu ABBYY Lingvo beavertrdown Nie jest wyświetlane tłumaczenie podręczne

Nie jest wyświetlane tłumaczenie podręczne