Nie można wyszukać tłumaczenia w określonym słowniku

Upewnij się, że słownik znajduje się na wybranej półce

Przy tłumaczeniu używane są słowniki na wybranej półce. Ikony tych słowników są wyświetlane ponad listą słów, jeśli półka nie została ukryta.
ABBYY Lingvo troubledictionarydoesntwork shelf Nie można wyszukać tłumaczenia w określonym słowniku

  1. Wybierz żądany kierunek tłumaczenia w oknie głównym.
  2. Kliknij przycisk Słowniki na półce. Zostanie wyświetlona lista słowników.
    ABBYY Lingvo troubledictionarydoesntwork dict list Nie można wyszukać tłumaczenia w określonym słowniku
  3. Upewnij się, że obok wymaganego słownika znajduje się symbol zaznaczenia. Jeśli tak nie jest, kliknij tytuł słownika, a zostanie on umieszczony na półce.
  4. Jeśli lista nie zawiera wymaganego słownika, oznacza to, że nie został on dodany do programu ABBYY Lingvo.
    Dodawanie słownika

Upewnij się, że słownik nie jest wyłączony

Jeśli ikona słownika na półce nie jest wciśnięta, oznacza to, że słownik został wyłączony i nie jest używany w tłumaczeniu.
ABBYY Lingvo troubledictionarydoesntwork disabled dictionary Nie można wyszukać tłumaczenia w określonym słowniku
Aby włączyć słownik, kliknij jego ikonę.

Uwaga. Ten sam słownik może zostać umieszczony na kilku półkach. Po włączeniu lub wyłączeniu słownika na jednej z półek jego stan na innych półkach nie ulega zmianie.

Upewnij się, że słownik jest dostępny

Jeśli ikona słownika na półce jest nieaktywna (szara), oznacza to, że słownik jest niedostępny.
ABBYY Lingvo troubledictionarydoesntwork unavailable dictionary Nie można wyszukać tłumaczenia w określonym słowniku
Co zrobić, jeśli słownik jest niedostępny

ABBYY Lingvo question Nie można wyszukać tłumaczenia w określonym słownikuKtóre słowniki są używane podczas tłumaczenia?
ABBYY Lingvo question Nie można wyszukać tłumaczenia w określonym słownikuKtóre słowniki są używane w wyszukiwaniu?

ABBYY Lingvo beavertrdown Nie można wyszukać tłumaczenia w określonym słowniku

Nie można wyszukać tłumaczenia w określonym słowniku