Nie słychać wymowy słów

W oknie hasła brak jest ikony ABBYY Lingvo icon sound Nie słychać wymowy słów

Nagrania wymowy mają tylko niektóre słowniki. Przykładowo, w kierunku tłumaczenia angielski-rosyjski nagraną wymowę ma tylko słownik LingvoUniversal (En-Ru). Nagrania dźwiękowe w słownikach mają tylko najczęściej używane słowa.
Więcej informacji: słowniki z nagraną wymową

Upewnij się, że wymowa żądanego słowa została nagrana:

 1. Upewnij się, że słownik z wymową znajduje się na pierwszym miejscu na półce.
  Jeśli tak nie jest, naciśnij i przytrzymaj klawisz Alt i przeciągnij ikonę słownika na pierwsze miejsce na półce.
 2. Upewnij się, że słownik z wymową nie jest wyłączony.
  Jeśli ikona słownika na półce nie jest wciśnięta, oznacza to, że słownik został wyłączony i nie jest używany w tłumaczeniu.
  ABBYY Lingvo troublesound disabled dictionary Nie słychać wymowy słów
  Aby włączyć słownik, kliknij jego ikonę.
 3. Otwórz okno hasła żądanego słowa.
  Jeśli w oknie hasła brak jest ikony ABBYY Lingvo icon sound Nie słychać wymowy słów, wymowa tego słowa nie została nagrana.

Po kliknięciu ikony ABBYY Lingvo icon sound Nie słychać wymowy słów nie słychać dźwięku

Upewnij się, że słuchawki lub głośniki są włączone. Sprawdź głośność w słuchawkach lub głośnikach.
Jeśli głośność jest wystarczająca, sprawdź systemowe ustawienia dźwięku:

W systemie Microsoft® Windows® XP

 1. Wybierz polecenia Start → Panel sterowania → Dźwięki i urządzenia dźwiękowe.
 2. W wyświetlonym oknie wybierz kartę Głośność. Sprawdź, czy dźwięk jest włączony. Sprawdź głośność dźwięku.
 3. Wybierz kartę Dźwięki. W polu Schemat dźwięków wybierz pozycję Domyślny Windows. W polu Zdarzenia programów wybierz dowolny plik dźwiękowy (z ikoną głośnika po lewej) i kliknij przycisk odtwarzania.
  Jeśli słyszysz odtwarzany dźwięk, ale nie słyszysz dźwięku po kliknięciu ikony ABBYY Lingvo icon sound Nie słychać wymowy słów w programie ABBYY Lingvo, skontaktuj się z pomocą techniczną.

W systemie Microsoft® Windows Vista®

 1. Wybierz polecenia Start → Panel sterowania → Dźwięk.
 2. Na karcie Odtwarzanie dwukrotnie kliknij pozycję Słuchawki/głośniki na liście. W wyświetlonym oknie wybierz kartę Poziomy. Sprawdź, czy dźwięk jest włączony. Sprawdź głośność dźwięku.
 3. Wybierz kartę Dźwięki. W polu Schemat dźwięków wybierz pozycję Domyślny Windows. W polu Zdarzenia programów wybierz dowolny plik dźwiękowy (z ikoną głośnika po lewej) i kliknij przycisk Test.
  Jeśli słyszysz odtwarzany dźwięk, ale nie słyszysz dźwięku po kliknięciu ikony ABBYY Lingvo icon sound Nie słychać wymowy słów w programie ABBYY Lingvo, skontaktuj się z pomocą techniczną.
ABBYY Lingvo beavertrdown Nie słychać wymowy słów

Nie słychać wymowy słów