Pomoc techniczna

Odpowiedzi na pytania dotyczące używania aplikacji można znaleźć w następujących źródłach:

Dział pomocy

Uwaga. Pomoc jest dostępna wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników. Rejestracji można dokonać na naszej stronie: http://registration.abbyy.com/.
Więcej informacji: Rejestracja

Numery telefonów działu pomocy są dostępne w danych kontaktowych filii firmy ABBYY.

W celu zapewnienia użytkownikowi fachowych porad, dział pomocy technicznej będzie potrzebował następujących informacji:

  • Pełna nazwa
  • Nazwa firmy
  • Telefon (faks, e-mail)
  • Numer seryjny pakietu dystrybucyjnego
  • Numer wersji (zob. w menu Pomoc→Informacje o programie ABBYY Lingvo x3)
  • Ogólny opis problemu oraz pełny tekst komunikatu o błędzie (jeśli został wyświetlony)
  • Rodzaj komputera
  • Wersja systemu Microsoft® Windows
  • Wszystkie dodatkowe informacje uważane za istotne
ABBYY Lingvo beaverappendixdown Pomoc techniczna

Pomoc techniczna