Skróty klawiaturowe

Szybkie łącza:

Ogólne skróty klawiaturowe

Pokazuje tłumaczenie słowa lub frazy wyróżnionej w tekście. Skrótów klawiaturowych można używać w dowolnej aplikacji, jeśli okno programu ABBYY Lingvo jest otwarte lub zminimalizowane, bądź gdy ikona programu znajduje się na pasku zadań.
Więcej informacji: tłumaczenie słów z tekstu

Ctrl+Insert+Insert/

Ctrl+C+C

Główne okno programu ABBYY Lingvo

Przechodzi do następnego słowa (frazy) na liście słów. Strzałka w dół
Przechodzi do poprzedniego słowa (frazy) na liście słów. Strzałka w górę
Tłumaczy słowo lub frazę wprowadzoną w wierszu hasła. Ctrl+Enter
Odwraca kierunek tłumaczenia. Ctrl+I
Tworzy nową półkę. Ctrl+N
Kopiuje słowo lub frazę z listy słów i wkleja je do wiersza hasła. Ctrl+S
Wywołuje menu Pomoc. F1
Menu Tłumaczenie
Tłumacz Tłumaczy słowo lub frazę wprowadzoną w wierszu hasła. Powoduje także otwarcie okna hasła słowa lub frazy wyróżnionej na liście słów. Enter
Tłumacz tekst w wierszu hasła Tłumaczy słowo lub frazę wprowadzoną w wierszu hasła. Ctrl+Enter
Otwórz hasło Otwiera okno hasła słowa lub frazy wyróżnionej na liście słów. Shift+Enter
Tłumacz ze wszystkich języków na wszystkie języki Tłumaczy słowo lub frazę w wierszu hasła na wszystkie języki wybrane na karcie Języki (menu Narzędzia→Ustawienia językowe i słownika…→Języki). Ctrl+Shift+F5
Tłumaczenie słowo w słowo Tłumaczy frazę słowo w słowo. Ctrl+Shift+Enter
Znajdź Wyszukuje słowa lub frazy w tekście słowników dla obu kierunków tłumaczenia. Więcej informacji: znajdź w słownikach Ctrl+F
Znajdź we wszystkich językach Wyszukuje słowa lub frazy w tekście słowników wszystkich języków. Ctrl+Shift+F
Wyszukiwanie wieloznaczne Wyszukuje słów lub fraz za pomocą symboli wieloznacznych. Więcej informacji: wyszukiwanie wieloznaczne Ctrl+F3
Pokaż formy fleksyjne Wyświetla formy gramatyczne danego słowa. Ctrl+W
Sugestie pisowni Wyświetla sugestie pisowni słowa wprowadzonego w wierszu hasła. F7
Historia Otwiera okno Historia, w którym można przeglądać przetłumaczone wcześniej słowa i frazy. Więcej informacji: historia tłumaczeń Ctrl+H
Zakończ Zamyka program ABBYY Lingvo. Ctrl+Q
Menu Narzędzia
Twórz/Edytuj hasło… Umożliwia tworzenie lub edycję hasła w słowniku LUD użytkownika. Ctrl+„+”
Zawsze na wierzchu Wyświetla główne okno programu ABBYY Lingvo na wierzchu, nad innymi oknami. Ctrl+T
Rozmieść okna haseł kaskadowo Rozmieszcza kaskadowo okna haseł. Ctrl+R
Zamknij odblokowane okna Zamyka wszystkie odblokowane okna haseł. Shift+Esc
Zamknij Wszystkie okna Zamyka wszystkie okna haseł w programie ABBYY Lingvo. Shift+F2
Uruchom Słownik ćwiczeniowy ABBYY Lingvo Tutor… Otwiera program ABBYY Lingvo Tutor, który umożliwia naukę nowych słów. Ctrl+M
Opcje… Otwiera okno dialogowe Opcje. Ctrl+O
Ustawienia językowe i słownika… Otwiera okno dialogowe Ustawienia języka i słownika. Ctrl+D

Okno hasła

Blokuje okno hasła. Ctrl+T
Wyświetla lub ukrywa przykłady i odnośniki w oknie hasła. Ctrl+„*”
Wyświetla formy gramatyczne słowa kluczowego w oknie hasła. Ctrl+W
Otwiera okno Znajdź w haśle. Ctrl+F
Kopiuje słowo kluczowe okna hasła do wiersza hasła. Ctrl+S
Wyszukuje kolejne słowo lub frazę w oknie hasła. F3
Przechodzi do hasła w następnym słowniku w oknie hasła. Alt+„strzałka w dół”
Przechodzi do hasła w poprzednim słowniku w oknie hasła. Alt+„strzałka w górę”
Tłumaczy słowo lub frazę wyróżnioną w oknie hasła. Enter
Zamyka okno hasła. Esc
Wyróżnia cały tekst w oknie hasła. Ctrl+A
Przełącza między oknami haseł. Ctrl+Tab, Ctrl+Shift+Tab
Rozwija wszystkie hasła. F4
Zwija wszystkie hasła. F5
Umożliwia odtworzenie nagranej wymowy słowa. Więcej informacji: nagrana wymowa. Ctrl+P
Dodaje słowo kluczowe okna hasła do słownictwa użytkownika w programie ABBYY Lingvo Tutor. Ctrl+M

Okna Tłumaczenie słowo w słowo, Sugestie pisowni, Historia, Wyniki wyszukiwania

Kopiuje wyróżnione słowo lub frazę do wiersza hasła. Ctrl+S
Czyści historię okien haseł i tłumaczeń. Więcej informacji: historia tłumaczeń CTRL+Num-
Umożliwia modyfikację ustawień wyszukiwania (otwiera okno dialogowe Opcje). Ctrl+O
Przełącza między stronami wyników w oknie Wyniki wyszukiwania. Ctrl+Page Down/Ctrl+Page Up
Zamyka okno. Esc
Przełącza między oknami. Ctrl+Tab, Ctrl+Shift+Tab
ABBYY Lingvo lamp Skróty klawiaturowe Można utworzyć własne skróty klawiaturowe dla danego języka, aby móc szybko zmieniać kierunek tłumaczenia.
Tworzenie skrótów klawiaturowych dla języka

ABBYY Lingvo beaverappendixdown Skróty klawiaturowe

Skróty klawiaturowe