Zakup słownika

Firma ABBYY tworzy programy, których celem jest ułatwienie ludziom wzajemnego zrozumienia. Cieszymy się, że korzystasz z jednego z naszych programów.

Gdzie można zakupić słowniki ABBYY Lingvo

W Rosji i krajach WNP (oprócz Ukrainy i Mołdawii): http://www.lingvo.ru/buy/

Na Ukrainie: http://store.abbyy.ua/

W Polsce: http://www.lingvo.pl/zakup

W innych krajach: http://buy.abbyy.com/

W przypadku pytań dotyczących zakupu programu ABBYY Lingvo i słowników prosimy o kontakt mailowy – sales@abbyy.com lub odwiedzenie jednego z biur firmy ABBYY.

Jak kupić zainstalowany słownik (lub pakiet słowników)

Z łatwością można zakupić pojedynczy słownik lub pakiet słowników, z którego już korzystasz w trybie próbnym. Kliknij przycisk ABBYY Lingvo button buy Zakup słownika w haśle odpowiedniego słownika.

Rada. Słownik można też kupić korzystając z listy zainstalowanych słowników (menu Narzędzia→Ustawienia językowe i słownika…→Moje słowniki).

  1. Na karcie Moje słowniki wybierz żądany kierunek tłumaczenia.
  2. Z listy słowników wybierz żądany słownik. Kliknij łącze na przeciw nazwy słownika w kolumnie Stan.

Program ABBYY Lingvo dla kilku stacji roboczych

Zainstalowanie tego programu na więcej niż jednej stacji roboczej wymaga zakupienia odpowiedniej liczby licencji programu ABBYY Lingvo.

Słowniki ABBYY Lingvo są dostępne z dwoma typami licencji – stanowiskową i jednoczesną:

  • Stanowiskowa – licencja na jedną stację roboczą. Jedna licencja tego typu może być zainstalowana i użytkowana tylko na jednej stacji roboczej.
  • Jednoczesna – licencja zezwalająca na jednoczesny dostęp użytkowników. Program ABBYY Lingvo można zainstalować na dowolnej ilości stacji roboczych w obrębie jednej sieci LAN. Jednak liczba kopii programu ABBYY Lingvo, jakie mogą być jednocześnie uruchomione, nie przekracza liczby zakupionych licencji.

Rabaty

  • Cena licencji zależy od liczby kupowanych licencji. Bliższe informacje uzyskasz w lokalnym biurze.
ABBYY Lingvo lamp Zakup słownikaPełny katalog słowników można otworzyć korzystając z menu w głównym oknie (Narzędzia→Pełny katalog słowników).

ABBYY Lingvo beaverdictdown Zakup słownika

Zakup słownika