Ліцензійний договір з кінцевим користувачем

Важливо! Прочитайте уважно викладене нижче, перш ніж встановлювати, копіювати чи іншим способом використовувати придбане програмне забезпечення ABBYY Lingvo x3. Будь-яке використання Вами цього програмного забезпечення, в тому числі його встановлення та копіювання, означає Вашу згоду з умовами наведеного нижче Ліцензійного договору.

Цей Ліцензійний договір є юридично обов’язковою угодою, що укладається між Вами, Кінцевим Користувачем, під яким зокрема розуміють юридичну особу, та компанією ABBYY. Угода укладається стосовно вказаної вище програми для ЕОМ, примірники якої надаються разом із цим Ліцензійним договором, включно з усіма носіями, друкованими матеріалами та електронною документацією (далі за текстом – ПЗ).

Встановлюючи, копіюючи чи іншим чином використовуючи ПЗ, Ви підтверджуєте, що цей Ліцензійний договір був Вами прочитаний, умови його Вам зрозумілі та Ви погоджуєтеся використовувати ПЗ у відповідності з ними.

Цей Ліцензійний договір вважається укладеним з моменту, коли Ви приймете його умови, а саме: у процесі встановлення ПЗ відзначте пункт «Я приймаю умови ліцензійного договору» на екрані Вашого комп’ютера та натисніть на кнопку «Далі». Ліцензійний договір вважається дійсним протягом усього терміну дії виняткових прав на ПЗ.

Права на ПЗ захищаються чинним законодавством РФ, міжнародними угодами, законодавством країни придбання чи країни використання ПЗ. Ви підтверджуєте свою згоду з тим, що цей Ліцензійний договір має таку ж юридичну силу, як і будь-який інший письмовий договір, укладений Вами. У разі порушення цього Ліцензійного договору Вас може бути притягнуто до відповідальності як відповідача, як і будь-яку юридичну особу, яка придбала або від імені якої використовується ПЗ.

У разі якщо Ви не згідні з умовами цього Ліцензійного договору, не встановлюйте і не використовуйте ПЗ та відзначте пункт «Я не приймаю умови ліцензійного договору», а тоді натисніть на кнопку «Скасувати» для виходу з програми встановлення.

Ви можете повернути кошти, заплачені Вами за придбання ПЗ, за умови, що Ви:
(i) відмовились від використання ПЗ, і
(ii) повернули ПЗ включно з усією документацією, що належить до ПЗ, носіями та упакуванням, з пред’явленням підтверджувального документа організації, в якої Ви придали ПЗ, протягом 30 (тридцяти) днів з моменту купівлі, якщо інше не обумовлене законодавством країни його придбання чи правилами повернення, що діють у місці придбання.

Визначення

«Компанія ABBYY» означає:

ABBYY USA Software House, Inc., зареєстровано за адресою 47221 Fremont Boulevard, Fremont, California, 94538, USA, якщо застосовується стаття 20.1 цього Ліцензійного договору;

ABBYY Europe GmbH, зареєстровано за адресою Elsenheimerstr. 49, 80687 Munich, коли застосовується стаття 20.2 цього Ліцензійного договору;

ВАТ «Абі», зареєстроване за адресою 111398, м. Москва, вул. Перовська, буд. 22, корпус 1, коли застосовується стаття 20.3 цього Ліцензійного договору;

ВАТ «АБІ Україна», зареєстроване за адресою 03680, Україна, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 31, коли застосовується стаття 20.4 цього Ліцензійного договору;

ABBYY Solutions Ltd., зареєстровану за адресою Michail Karaoli 2, Egkomi, CY 2404, Nicosia, Cyprus, – у всіх інших випадках.

«Група компаній ABBYY» – Компанія ABBYY разом з усіма Афілійованими особами.

«Афілійована особа ABBYY» – організація, яка прямо чи опосередковано, через одного чи кількох посередників керує, керується чи перебуває під загальним керівництвом Компанії ABBYY.

«Ви», «Кінцевий Користувач» – будь-яка фізична особа чи юридична особа, яка отримала та використовує ПЗ.

«Словник» – база даних, яка містить слова, включені до ПЗ чи доступні завдяки ПЗ і мають такі характеристики: (i) переклади іншими мовами; (ii) переклади з детальною додатковою інформацією, включно з прикладами вживання, синонімами, антонімами, вказуванням наголошених складів; (iii) позначки частин мови; (iv) вимова і/або вказування на усталену вимову та поділ на склади; (v) граматичні форми слів; (vi) похідні слова різних частин мови; (vii) етимологічні відомості; (viii) тлумачення слів.

«Офлайновий Словник» – будь-який Словник, включений до Вашої копії ПЗ і встановлений локально на Вашому комп’ютері в процесі встановлення ПЗ, або Словник, завантажений Вами з сайту Компанії ABBYY та встановлений на Вашому комп’ютері.

«Онлайновий Словник» – будь-який Словник, доступний завдяки ПЗ і розміщений на сайті Компанії ABBYY, а не встано

Ліцензійний договір з кінцевим користувачем