Онлайн-переклад: налаштування

Ви можете налаштувати відображення статей з онлайн-словників на закладці «Онлайн-переклад» діалогового вікна «Налаштування програми» (меню Сервіс→Налаштування програми…→Онлайн-переклад).
ABBYY Lingvo optionsonlinetranslation Онлайн переклад: налаштування

ABBYY Lingvo beaveroptdown Онлайн переклад: налаштування

Онлайн-переклад: налаштування