Глосарій


А

Активація

Активація — це одержання постійної або тимчасової ліцензії на словник або групу словників. Після активації ви зможете користуватися словником необмежено довго (з постійною ліцензією), або обмежений час (з тимчасовою ліцензією).


B

Вихідна мова

Вихідна мова — мова, з якої здійснюється переклад.

Виключений словник

Виключений словник — це словник, який ви виключили, щоб тимчасово не отримувати результати з нього. Значок виключеного словника показаний на полиці, але виглядає «не натиснутим».
ABBYY Lingvo glossary disabled dictionary Глосарій
Щоб включити словник, клацніть на його значок мишею.


З

Закріплена картка

Закріплена картка — картка зі значком ABBYY Lingvo unpin card Глосарій у верхній частині. Така картка не закривається автоматично при відкритті нових карток і може бути закрита тільки вручну. Щоб відкріпити картку, клацніть на значок ABBYY Lingvo unpin card Глосарій.

Порада. Щоб швидко закрити всі картки і діалогові вікна, оберіть в меню Сервіс→Закрити усі вікна або натисніть кнопку в головному вікні ABBYY Lingvo.

Зона коментарів

Зона коментарів — частина словникової статті, що містить коментарі (уточнення, пояснення тощо).
ABBYY Lingvo glossary comments Глосарій


И

Індекс

Індекс — це файли, в яких міститься вся інформація, необхідна для пошуку по словниках. ABBYY Lingvo x3 автоматично формує і підтримує індекс.
Докладніше: навіщо потрібне індексування словника

Індексування

Індексування — це процес побудови індексу для словника. Після індексування словник може використовуватися при пошуку.
Докладніше: навіщо потрібне індексування словника


К

Картка

Картка — це вікно, у якому показані статті потрібного слова або словосполучення.
Докладніше: картки

Конвертація

Конвертація — перетворення  словників користувача попередніх версій ABBYY Lingvo для їхнього підключення до ABBYY Lingvo x3.

Словник користувача

Словник користувача — це словник, створений вами або іншим користувачем ABBYY Lingvo. Файл словника користувача має розширення .lud або .lsd.
Докладніше: усе про словники користувача


Л

Локальний словник

Локальний словник — словник, файл якого розташований на вашому комп’ютері або на іншому комп’ютері з доступом через локальну мережу. На відміну від онлайн-словника, локальний словник доступний незалежно від наявності з’єднання з інтернетом.
Докладніше: локальні та онлайн-словники


М

Мова перекладу

Мова перекладу — мова, на яку здійснюється переклад.


Н

Напрямок перекладу

Напрямок перекладу задається двома мовами: вихідною мовою (мова, з якої перекладають) та мовою перекладу (мова, на яку перекладають).

Недосяжний словник

Недосяжний словник — словник, до якого немає доступу і який не може використовуватися. Наприклад, онлайн-словник може бути недосяжний через відсутність з’єднання з інтернетом.

Значок недоступного словника на полиці має сірий колір:
ABBYY Lingvo glossary unavailable dictionary Глосарій
Докладніше: якщо словник недосяжний

Незакріплена картка

Незакріплена картка — картка зі значком ABBYY Lingvo pin card Глосарій у верхній частині. Незакріплені картки автоматично закриваються при відкритті нових карток. Усі картки спочатку незакріплені. Щоб картка залишалася відкритої при відкритті нових карток, закріпіть її — клацніть на значок ABBYY Lingvo pin card Глосарій.

Зауваження. Незакріплена картка залишається відкритою при перекладі з неї слова або при відкритті за посиланням в ній нової картки (тобто при відкритті підкартки).

Незмінні частини мови

Незмінні — частини мови, що мають тільки одну форму. Наприклад, прислівники.
Докладніше: форми слова


О

Одномовний словник

Одномовний словник — це словник, у якого вихідна мова і мова перекладу збігаються. Наприклад, російсько-російський словник. Це може бути тлумачний словник, словник імен, словник понять, словник скорочень, словник сполучуваності, тезаурус, словник синонімів, антонімів, омонімів, топонімів тощо

Онлайн-словник

Онлайн-словник — це словник, що знаходиться на сервері компанії ABBYY. На відміну від локального словника, доступ до онлайн-словника здійснюється через інтернет.
Докладніше: локальні та онлайн-словники


П

Перелік слів

Перелік слів — це список статей, що містяться в словниках.
ABBYY Lingvo glossary wordlist Глосарій
Докладніше: список слів

Підкартка

Підкартка — картка, що відкривається за посиланням в основній картці. Зазвичай в підкартці дається переклад або тлумачення найбільш уживаних виразів і словосполучень із заголовним словом картки.

Пошук у словниках

Пошук у словниках — це пошук слова або словосполучення по всьому тексту словникових статей. У результаті ви одержите перелік усіх статей, в яких зустрілося дане слово або словосполучення.
Докладніше: пошук у словниках

Полиця зі словниками

Полиця зі словниками знаходиться в головному вікні ABBYY Lingvo над переліком слів. Тільки словники, значки яких показані на полиці, використовуються при роботі. Ви можете обрати іншу полицю для роботи у випадаючому списку.
ABBYY Lingvo shelf Глосарій
Докладніше: полиці зі словниками


P

Ремарки

Ремарки — різні коментарі всередині статті, зазвичай виділені зеленим кольором. Ремарками є вказівки на стиль слова, його приналежність до будь-якої частини мови тощо. Як правило, ремарки мають підказку. Наведіть на позначку курсор миші, і підказка з’явиться.
ABBYY Lingvo glossary label Глосарій

Рядок уведення

Рядок уведення — це рядок, у який вводять слово або словосполучення для перекладу або пошуку. Рядок уведення розташований під списком слів у головному вікні ABBYY Lingvo:
ABBYY Lingvo entry line Глосарій


С

Серійний номер

Серійний номер — це унікальний номер, що видається вам при покупці словника (пакета словників). Серійний номер необхідний для того, щоб активувати словник.

Системний словник

Системний словник — словник, створений у компанії ABBYY.
Системні словники поділяються на локальні та онлайн-словники. Файл локального системного словника має розширення .lsd або .ldp і знаходиться на комп’ютері користувача. Для доступу до системного онлайн-словника використовується файл з розширенням .lod (файл опису онлайн-словника).


Т

Тезаурус

Тезаурус — мономовний (звичайно тлумачний) словник будь-якої мови.

 

ABBYY Lingvo beaverappendixdown Глосарій

Глосарій