Технології інших компаній

Vorbis
ПЗ використовує формат Vorbis для стиснення звукових файлів.
© 2008, Xiph.org Foundation.
Бібліотеки формату Vorbis ліцензовані в Xiph.org Foundation.
Докладніше
Поширення і використання цього програмного забезпечення у вигляді вихідного або двоїчного коду, із внесенням змін або без нього, дозволяється при дотриманні таких умов:

  • при поширенні цього програмного забезпечення у вигляді вихідного коду воно має зберегти вищенаведене повідомлення про авторські права, цей перелік умов та нижченаведену відмову від прав.
  • при поширенні цього програмного забезпечення у вигляді двоїчного коду в документації та/або інших матеріалах, що додаються до нього, мають бути відтворені вищенаведене повідомлення про авторські права, цей перелік умов та нижченаведена відмова від прав.
  • ані назва Xiph.org Foundation, ані назви (імена) співавторів не можуть бути використані для підтвердження дійсності або просування на ринок програмних продуктів, зроблених на основі цього програмного забезпечення, без одержання попереднього письмового дозволу.

Це програмне забезпечення Vorbis надається правовласниками та співавторами “таким, яке воно є” (“as is”). Правовласники та співавтори не надають жодних явних або неявних гарантій щодо програмного забезпечення Vorbis, у тому числі (але не обмежуючись цим) не надають жодних неявних гарантій придатності для продажу і конкретного використання. Керівники та співавтори не несуть жодної відповідальності за прямі, непрямі, випадкові або штрафні збитки, навіть якщо про можливості таких збитків їм було повідомлено, і незалежно від того, що є причиною виникнення цієї відповідальності: договір, об’єктивна відповідальність або делікт (включаючи недбалість або інше). Під збитками, що виникли в результаті будь-якого використання цього програмного забезпечення, маються на увазі в тому числі (але не обмежуючись цим) витрати на придбання товарів або послуг-замінників, втрата можливості використання, втрата даних, упущена вигода і будь-які збитки в результаті припинення діяльності.

ПЗ JasPer
© 1999-2000, Image Power, Inc. and the University of British Columbia, Canada.
© 2001-2002 Michael David Adams.
Усі права захищені.
Докладніше
Публічна ліцензія на IMAGE POWER JPEG-2000
************************************

ПРЕДМЕТ:

Цією ліцензією будь-якій особі (далі – «Користувач»), що одержала копію цього ПЗ і супровідну документацію до нього, безоплатно надається право розпоряджатися ПЗ JasPer Software без будь-яких обмежень,  включаючи право використовувати, копіювати, змінювати, вбудовувати, відтворювати, поширювати, субліцензувати та/або продавати копії ПЗ JasPer Software (у вигляді вихідних кодів або програми, що виконується), а також дозволяти особам, яким передається ПЗ JasPer Software, виконувати аналогічні дії за умови дотримання нижчеперелічених Умов.

Умови
******************

A. Розповсюджувані копії у вигляді вихідного коду повинні містити вищенаведене попередження про авторське право, цей перелік умов та нижченаведену відмову від права.

B. Розповсюджувані копії у вигляді програми, що виконується, повинні містити в документації та/або інших супровідних матеріалах вищенаведене попередження про авторське право, цей перелік умов і нижченаведену відмову від права.

C. Ім’я Імідж Пауер Інк., а також імена інших учасників (включаючи Університет Британської Колумбії та Майкла Девіда Адамса) не повинні використовуватись для підтримки або реклами продуктів, створених на основі цього ПЗ, без їхньої попередньої письмової згоди.

D. Користувач зобов’язується не подавати позовів проти Імідж Пауер Інк., Університету Британської Колумбії, Майкла Девіда Адамса або інших учасників (разом – «Ліцензіари») за порушення авторських прав (АП) Користувача на технологію, якою володіє Користувач або яку Користувач має право ліцензувати або субліцензувати і яка є необхідним елементом для заяви про сумісність з ISO/IEC 15444-1 (тобто JPEG-2000 Part 1). АП означають будь-які права на інтелектуальну власність у всіх країнах світу, захищені статутним або загальним правом, незалежно від того, оформлені вони чи ні, включаючи, без обмежень: (i) патенти і заявки на патенти, якими володіє Користувач або які Користувач має право ліцензувати; (ii) права на авторські твори, включаючи авторські права, заявки на авторські права, записи про авторські права в реєстрі, права на шаблони, заявки на шаблони, записи про права на шаблони
в реєстрі; (iii) права, пов’язані з захистом комерційної таємниці і конфіденційної інформації; (iv) будь-яке право, аналогічне тим, що перераховані в підпунктах (i), (ii), і (iii) та будь-які інші майнові права на нематеріальну власність (за винятком прав на товарні знаки, упакування або знаки обслуговування); і (v) частини, продовження, поновлення, повторну видачу і продовження перерахованих вище прав (наскільки це застосовно), що діють на даний момент, оформлюваних, виданих або отриманих пізніше.

E. У випадку подання позову Користувачем проти кожного з Ліцензіарів, такі Ліцензіари мають право анулювати ліцензію Користувача і будь-які субліцензії, видані Користувачем іншим сторонам.

F. Це ПЗ призначене для використання лише в програмних і апаратних засобах, що відповідають ISO/IEC 15444-1 (тобто JPEG-2000 Part 1). Цим не надається жодних прав на використання ПЗ в продуктах, що не відповідають ISO/IEC 15444-1. Стандарт JPEG-2000 Part 1 можна придбати в Міжнародній організації зі стандартизації.

ЦЯ ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙ Є НЕВІД’ЄМНОЮ ЧАСТИНОЮ ЦІЄЇ ЛІЦЕНЗІЇ. ЦЯ ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙ ПОШИРЮЄТЬСЯ НА БУДЬ-ЯКЕ ВИКОРИСТАННЯ ПЗ JASPER SOFTWARE. ЛІЦЕНЗІАРИ НАДАЮТЬ  ПЗ JASPER SOFTWARE «ТАКИМ, ЯКЕ ВОНО Є», І НЕ НАДАЮТЬ ЖОДНИХ ЯВНИХ АБО НЕЯВНИХ ГАРАНТІЙ, У ТОМУ ЧИСЛІ (АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ ЦИМ), НЕ ГАРАНТУЮТЬ, ЩО ПЗ JASPER SOFTWARE НЕ МІСТИТЬ ДЕФЕКТІВ, Є ПРИДАТНИМ ДЛЯ ПРОДАЖУ, Є ПРИДАТНИМ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ВИКОРИСТАННЯ І НЕ ПОРУШУЄ ПРАВ ТРЕТІХ СТОРІН. ОСОБАМ, ЩО МАЮТЬ НАМІР ВИКОРИСТОВУВАТИ ПЗ JASPER SOFTWARE АБО ЙОГО МОДИФІКАЦІЇ В ПРОГРАМНИХ АБО АПАРАТНИХ ПРОДУКТАХ ЦИМ ПОВІДОМЛЯЄТЬСЯ ПРО ТЕ, ЩО ТАКЕ ВИКОРИСТАННЯ МОЖЕ ПОРУШУВАТИ ДІЮЧІ ПАТЕНТИ, АВТОРСЬКІ ПРАВА, ПРАВА НА ТОВАРНІ ЗНАКИ АБО ІНШІ ПРАВА НА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ  ВЛАСНІСТЬ. УСІ РИЗИКИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ЯКІСТЮ І ПРАЦЕЗДАТНІСТЮ ПЗ JASPER SOFTWARE, ПОКЛАДАЮТЬСЯ НА КОРИСТУВАЧА. У ВИПАДКУ ЯКЩО В БУДЬ-ЯКІЙ ЧАСТИНІ ПЗ JASPER SOFTWARE ВИЯВИТЬСЯ ДЕФЕКТ, КОРИСТУВАЧ (А НЕ ПЕРВИННІ РОЗРОБНИКИ, УНІВЕРСИТЕТ БРИТАНСЬКОЇ КОЛУМБІЇ, ІМІДЖ ПАУЕР ІНК., МАЙКЛ ДЕВІД АДАМС АБО ІНШІ УЧАСНИКИ) ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ ПРИЙНЯТИ НА СЕБЕ УСІ ВИТРАТИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ, НАЛАГОДЖЕННЯ АБО ВИПРАВЛЕННЯ. ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН І НЕЗАЛЕЖНО ВІД ВИКОРИСТОВУВАНОЇ ПРАВОВОЇ ТЕОРІЇ, ЧИ ТО ДЕЛІКТ (ВКЛЮЧАЮЧИ НЕДБАЛІСТЬ), ДОГОВІР АБО ІНША ТЕОРІЯ, ПЕРВИННІ РОЗРОБНИКИ, УНІВЕРСИТЕТ БРИТАНСЬКОЇ КОЛУМБІЇ, ІМІДЖ ПАУЕР ІНК., МАЙКЛ ДЕВІД АДАМС ТА ІНШІ УЧАСНИКИ, А ТАКОЖ РОЗПОВСЮДЖУВАЧІ ПЗ JASPER SOFTWARE ТА ЇХНІ ПОСТАЧАЛЬНИКИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД КОРИСТУВАЧЕМ ТА ІНШИМИ ОСОБАМИ ЗА БУДЬ-ЯКІ НЕПРЯМІ, ПРЯМІ  АБО ВИПАДКОВІ ЗБИТКИ, ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ ТАКИМИ, ЗБИТКИ ВНАСЛІДОК ЗІПСОВАНОЇ РЕПУТАЦІЇ, ЗУПИНОК РОБОТИ, ПОЛОМОК АБО НЕПРАВИЛЬНОЇ РОБОТИ КОМП’ЮТЕРНОГО УСТАТКУВАННЯ ТА БУДЬ-ЯКІ ІНШІ КОМЕРЦІЙНІ ЗБИТКИ І ВТРАТИ, НАВІТЬ ЯКЩО ПОСТРАЖДАЛА СТОРОНА БУЛА СПОВІЩЕНА АБО МАЛА ЗНАТИ ПРО МОЖЛИВОСТІ ТАКИХ ЗБИТКІВ. ПЗ JASPER SOFTWARE ТА ТЕХНОЛОГІЯ, ЩО ЛЕЖИТЬ В ЙОГО ОСНОВІ, НЕ ВОЛОДІЮТЬ ВІДМОВОСТІЙКІСТЮ І НЕ ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ЯКОСТІ КЕРУЮЧОЇ СИСТЕМИ, ЯКА ПРАЦЮЄ В РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ В НЕБЕЗПЕЧНИХ УМОВАХ, ЩО ВИМАГАЮТЬ БЕЗВІДМОВНОЇ РОБОТИ, ТАКИХ ЯК ЯДЕРНІ УСТАНОВКИ, АВІАЦІЙНІ НАВІГАЦІЙНІ АБО КОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ, АВІАДИСПЕТЧЕРСЬКІ СИСТЕМИ, АПАРАТИ З ПІДТРИМКИ ЖИТТЯ, ЗБРОЯ АБО СИСТЕМИ, У ЯКИХ ВІДМОВА ПЗ JASPER SOFTWARE АБО ТЕХНОЛОГІЙ, ЩО ЛЕЖАТЬ В ЙОГО ОСНОВІ, АБО ПРОДУКТІВ МОЖЕ ПРИВЕСТИ ДО ЗАГИБЕЛІ ЛЮДЕЙ, ТРАВМ, СЕРЙОЗНОЇ ШКОДИ ЗДОРОВ’Ю АБО НАВКОЛИШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩУ («ДІЯЛЬНІСТЬ, ПОВ’ЯЗАНА З ПІДВИЩЕНИМ РИЗИКОМ»). ЛІЦЕНЗІАР ЯВНО ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД ЯВНИХ АБО НЕЯВНИХ ГАРАНТІЙ ПРИДАТНОСТІ ПЗ ДЛЯ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З ПІДВИЩЕНИМ РИЗИКОМ. КОРИСТУВАЧ ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ, ПОШИРЮВАТИ АБО ПРОДАВАТИ ПЗ JASPER SOFTWARE ТА ТЕХНОЛОГІЇ, ЩО ЛЕЖАТЬ В ЙОГО ОСНОВІ, АБО ПРОДУКТИ ДЛЯ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З ПІДВИЩЕНИМ РИЗИКОМ, І ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ НАДАТИ СВОЇМ КЛІЄНТАМ І КІНЦЕВИМ КОРИСТУВАЧАМ СВОЇХ ПРОДУКТІВ КОПІЮ ЦЬОГО РОЗДІЛУ.

Товарні знаки

Adobe
Adobe, Acrobat є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Adobe Systems Incorporated у Сполучених Штатах Америки та/або інших країнах.

Microsoft
Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, Outlook, Internet Explorer, Excel, PowerPoint є зареєстрованими товарними знаками або товарними знаками компанії Microsoft Corporation у Сполучених Штатах Америки та/або інших країнах. Скріншоти продуктів компанії Microsoft Corporation наводяться з дозволу компанії Microsoft Corporation.

Unicode
Unicode є товарним знаком компанії Unicode, Inc.

Arial
Arial є товарним знаком Monotype Corporation у відомстві США з Патентів і товарних знаків та може бути зареєстрований у деяких країнах.

ParaType
Newton є зареєстрованим товарним знаком ParaType Inc.

Інші товарні знаки є товарними або зареєстрованими товарними знаками своїх законних власників.

ABBYY Lingvo beaverappendixdown Технології інших компаній

Технології інших компаній