Альтернативна (необов’язкова) частина заголовка

Заголовок картки в мові DSL може указувати на альтернативну (необов’язкову) частина, виділювану круглими дужками.

Основне призначення цієї частини – явне указівка на наявність графічних варіантів написання деякого слова або фіксація того факту, що при перекладі на іншу мову стають нерелевантними деякі морфологічні розходження.

Наприклад:

перетворювати(ся) turn into

Цей запис формально еквівалентний наступної:

перетворювати перетворюватися turn into

Однак, у першому випадку в заголовку картки буде показане слово з варіантами «перетворювати(ся)», що методично вірніше.

Якщо як необов’язкову частину виділене два або більш фрагменти заголовка, то в Список Заголовних Слів будуть внесені всі можливі варіанти слова. Наприклад, для заголовка (пре)обертати(ся) у Список були б внесені слова перетворюватися, перетворювати, обертатися й обертати.

Зауваження. Не слід використовувати круглі дужки в заголовку картки з якою-небудь іншою метою, крім зазначеної вище.

Докладніше:

Про сортування заголовків карток

Альтернативна (необов’язкова) частина заголовка