Команди DSL

Усі команди мають вигляд «[a]», де a – конкретна команда (один або кілька символів). Відповідна їй команда вимикання – «[/a]».

[b], [/b] – напівжирний текст.

[i], [/i] – курсивний текст.

[u], [/u] – підкреслений текст.

[c], [/c] – кольоровий текст.

[*], [/*] – виділення тексту в якості вторинного відображення.

[m] – установлюється зрушення абзацу відносно лівого краю картки, N – довільна цифра від 0 до 9. Абзац після цієї команди до експліцитної команди скасування зрушення («[/m]») у поточної картці буде зрушений від лівого краю на число пробілів, кратне числу N у команді.

[trn], [/trn] – виділення зони перекладу.

[ex], [/ex] – виділення зони приклада.

[com], [/com] – виділення зони коментарів.

[!trs], [/!trs] – виключити з індексування усередині зони.

[s],[/s] – виділення зони мультимедіа (використовується для вставки картинок або звукових файлів)

[url],[/url] – посилання на web-сторінку.

[p], [/p] – виділення кал (при натисканні на позначку з’являється що роз’ясняє текст).

['],[/'] – виділення наголошеної голосної в слові тексту картки. Ви можете змінити колір наголошених голосних на закладці Вид головного вікна діалогу Налаштування програми (меню Сервіс>Налаштування програми…).

[lang][/lang] – мова слова або словосполучення; указується для слів усередині картки, мова яких відрізняється від мови перекладу (у цьому випадку для слів можливий пошук, переклад з картки, пошук і т.д.) Ім’я мови вказується в лапках, наприклад [lang name="Russian"]. Список DSL мов приведений у розділі “Підтримувані мови“.

[ref][/ref] – посилання на картку в тім же словнику, до якому відноситься картка, утримуюче це посилання (еквівалентна висновкові заголовка картки, на яку ставиться посилання, у подвійні кутові дужки – < < > >).

Зауваження. при використанні команд [ref][/ref] необхідно переконатися, що картка, на яку вказує посилання, дійсно існує, оскільки при компіляції словника перевірка наявності відповідної картки не здійснюється.

[sub][/sub] – нижній індекс.

[sup][/sup] – верхній індекс.

Зауваження. Вкладення зон індексації і команд форматування тексту одного типу неприпустимо за правилами мови DSL.

Команди DSL