Коментарі

У вихідному тексті словника можуть бути зроблені коментарі, що ігноруються при відображенні. Будь-які конструкції мови DSL у тексті коментарів недійсні. Текст коментарів полягає в подвійні фігурні дужки. Цими дужками може охоплюватися кілька рядків

{{Приклад картки з двома заголовками}} sale price selling price відпускна ціна

Текст коментарів може починатися в будь-який позиції рядка, у будь-якій позиції можуть зустрічатися і подвійні фігурні дужки. Єдиним обмеженням є те, що коментарі не можуть розривати заголовка картки або підкартки (але можуть починатися на тієї ж рядкові після заголовка). Рядок, перша позиція яке відноситься до коментарю, не може вважатися рядком заголовка картки, але після коментарю на цьому рядку може починатися заголовок підкартки.

Не можна використовувати вкладені коментарі

Коментарі