Про сортування заголовків

Заголовок картки може бути не тільки словом, але і словосполученням. Між словами в такому словосполученні може бути будь-яке число пробілів. Однак при відображенні словника вони заміняються на один. Пробіл між словами враховується при сортуванні.

Допускається наявність декількох заголовків у однієї картки. У цьому випадку спочатку записуються усі заголовки (кожний – з першої позиції нової рядка), а потім – тіло картки по зазначеним вище правилам. Усі заголовки показуються в Списку Заголовних Слів (кожний – на своєму місці), і при звертанні до кожного з них видається тіло картки

Список Заголовних Слів може одночасно містити слова на різних мовах: це можуть бути і заголовки карток, і заголовки підкарток. При сортуванню для букв кожної мови використовується ” природний ” лексикографічний порядок, а всі російські букви вважаються ідучими після всіх англійських.

Символи, що сортуються

Символи, що сортуються (дефіс (-), крапка (.), апостроф (‘), підкреслення (_), кома (,), слеш (/) і ін.) враховуються при сортуванні і перевірці збігу шуканого слова з заголовком.

Круглі дужки в заголовку використовуються для виділення необов’язкової його частини, фігурні – для виділення частини що не сортується заголовка.

Припускається використання в тексті заголовка будь-якого із спеціальних символів (наприклад, ~ або ^), при умові, що перед кожним із них буде поставлена зворотна похила риска (бекслеш - \). Щоб використовувати в тексті заголовка саму зворотну похилу риску, потрібно поставити дві зворотні похилі риски (два бекслеша - \\).

Докладніше:

Використання тильди (~)

Частина заголовка, що не сортується

Альтернативна (необов’язкова) частина заголовка

Про сортування заголовків