Форматування тексту

Для форматування тексту в DSL існують спеціальні засоби, умовно називані командами. Для кожного засобу форматування є дві команди: включити і виключити. Відповідно, тим або іншим способом буде відформатований текст, укладений між цими двома командами

Усі команди включення мають вигляд «[a]», де a – конкретна команда (один або два символи) форматування. Відповідна їй команда вимикання – «[/a]».

Для форматування тексту призначені наступні засоби:

  • напівжирний текст (команда «b»);
  • курсивний текст (команда «і»);
  • підкреслений текст (команда «u»);
  • кольоровий текст (команда «c»; можливі кольору: Aliceblue, antiquewhite, aqua, aquamarine, azure, beige, bisque, blanchedalmond, blue, blueviolet, brown, burlywood, cadetblue, chartreuse, chocolate, coral, cornflowerblue, cornsilk, crimson, cyan, darkblue, darkcyan, darkgoldenrod, darkgray, darkgreen, darkkhaki, darkmagenta, darkolivegreen, darkorange, darkorchid, darkred, darksalmon, darkseagreen, darkslateblue, darkslategray, darkturquoise, darkviolet, deeppink, deepskyblue, dimgray, dodgerblue, firebrick, floralwhite, forestgreen, fuchsia, gaInsboro, ghostwhite, gold, goldenrod, gray, green, greenyellow, honeydew, hotpink, indianred, indigo, ivory, khaki, lavender, lavenderblush, lawngreen, lemonchiffon, lightblue, lightcoral, lightcyan, lightgoldenrodyellow, lightgreen, lightgrey, lightpink, lightsalmon, lightseagreen, lightskyblue, lightslategray, lightsteelblue, lightyellow, lime, limegreen, linen, magenta, maroon, mediumaquamarine, mediumblue, mediumorchid, mediumpurple, mediumseagreen, mediumslateblue, mediumspringgreen, mediumturquoise, mediumvioletred, midnightblue, mintcream, mistyrose, moccasin, navajowhite, navy, oldlace, olive, olivedrab, orange, orangered, orchid, palegoldenrod, palegreen, paleturquoise, palevioletred, papayawhip, peachpuff, peru, pink, plum, powderblue, purple, red, rosybrown, royalblue, saddlebrown, salmon, sandybrown, seagreen, seashell, sienna, silver, skyblue, slateblue, slategray, snow, springgreen, steelblue, tan, teal, thistle, tomato, turquoise, violet, wheat, white, whitesmoke, yellow, yellowgreen, - кольору, підтримувані Internet Explorer 4.0 і вище. Ім’я кольору пишеться без лапок. Якщо ім’я кольору не зазначено, то використовується колір, встановлений в опціях ABBYY Lingvo x3 для виділення кал у картці). Наприклад: [c],[c green]. Якщо тег не зазначений, то колір тексту буде чорним (black). Виключенням з цих правил є тексти прикладів і посилань. Для них використовуються кольори, встановлені в опціях ABBYY Lingvo x3.

У наступному прикладі текст «відпускна» буде виділений курсивом, текст «ціна» — напівжирним, а уся картка («відпускна ціна») буде підкреслена

selling price [u][i]відпускна[/i] [b]ціна[/b][/u]

Зверніть увагу, що пробіли перед командами і після них присутні тільки тоді, коли вони реально потрібні для відображення. У результаті можна форматувати навіть частина слова. Якщо пробіл коштує і перед командою, і після неї, то в остаточному відображенні буде стояти тільки один пробіл

Границі способів форматування не можуть перетинатися. Якщо яка-небудь команда була включено раніш іншої, вона повинна бути виключено пізніше.

Форматування тексту