Частина заголовку, що не сортується

У заголовку може бути визначена частина, що не сортується. Її основне призначення – указівка на характерні моделі сполучуваності заголовного слова (характерні розповсюджувачі (доповнення) і т.п.).

Частина, що не сортується, не відображається у списку слів програми ABBYY Lingvo x3 і не враховується під час пошуку перекладу слова. Це означає, що приписування до деякого заголовного слова частини, що не сортується не створює нового заголовного слова і, отже, не може використовуватися для створення нової картки або підкартки з модифікованим заголовком. (Причому самі {} не показуються.)

На екран частина, що не сортується, видається лише в заголовку словникової статті. Частина, що не сортується виділяється одиночними фігурними дужками. Нижче наводиться приклад, що пояснює використання частини, що не сортується:

{to }have
мати

Окрім того, в заголовку, так само як і в тексті картки, за допомогою {} можуть бути виділені верхні та нижні індекси.

Наприклад: CO{[sub]}2{[/sub]}-Laser

Частина заголовку, що не сортується